WEBAPPLICATIES

Hier kunt u kennismaken met enkele webapplicaties die recent zijn ontwikkeld door EduContract. Mocht u meer willen weten met betrekking tot deze producties dan kunt u hiervoor contact opnemen (0492 538444 of info@educontract.nl).

Overdrachtsdossier PO-VO

Opdrachtgever: Samenwerkingsverband Eindhoven-Kempenland en Samenwerkingsverband Peelland

Jaarlijks verlaten ongeveer 190.000 leerlingen het basisonderwijs (Primair Onderwijs) om door te stromen naar het Voortgezet Onderwijs. Het door EduContract ontwikkelde instrument zorgt ervoor dat er een goede overdracht van informatie plaatsvindt tussen Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Zo wordt van zorgleerlingen de gehele zorginformatie doorgegeven, waardoor deze leerlingen aanzienlijk minder kans hebben in het Voortgezet Onderwijs uit te vallen. Alle informatie met betrekking tot de leerlingen wordt vastgelegd in een Onderwijskundig Rapport.

In praktijk werkt het instrument als volgt:

Aangezien het gaat om persoonlijke informatie, wordt er gewerkt met een nauwkeurig opgezette rechtenstructuur en wordt alle informatie via een beveiligde verbinding doorgegeven.

Inmiddels is de applicatie voor het Voortgezet Onderwijs uitgebreid met de functionaliteit om rechtstreeks vanuit de applicatie een RVC-aanvraag te kunnen verzenden. Hiermee wordt een heleboel extra invoerwerk uitgespaard.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een soortgelijke applicatie voor de overdracht van gegevens van Voortgezet Onderwijs naar Middelbaar Beroepsonderwijs.

Projectadministratietool RN

Opdrachtgever: Reclassering Nederland

Voor Reclassering Nederland heeft EduContract een projectadministratietool ontwikkeld. In deze tool worden de projecten vanaf ideefase in kaart gebracht, waarbij een offerte een willekeuig aantal stadia kan doorlopen voordat het een definitief project is. Een project kan hierbij worden opgebouwd uit verschillende deelactiviteiten. Per deelactiviteit kunnen er per medewerker per week uren ingepland worden. Medewerkers kunnen in de applictie uren schrijven, die vervolgens door de projectleider goedgekeurd moeten worden. Daarnaast kunnen per deelactiviteit tevens de materiële kosten worden ingeboekt.

De applicatie geeft het management volop informatie zoals bijvoorbeeld:

In totaal worden er meer dan 50 overzichten gegenereerd, zodat er op elk gewenst een goed beeld is op te roepen van de actuele situatie. Daarnaast kent de applicatie koppelingen met exact, waardoor met één druk op de knop alle informatie uit de applicatie gesynchroniseerd kan worden met exact.

Voetbalschool Nederland

Opdrachtgever: Voetbalschool Nederland

Voetbalschool Nederland organiseert ruim 10 jaar voetbalkampen op diverse plaatsen in Nederland en België. Onlangs heeft VSN een nieuwe huisstijl in gebruik genomen en wilde het ook een website lanceren. Naast allerlei informatie met betrekking tot de voetbalkampen, moest het ook mogelijk zijn voor geïnteresseerden om zich in te schrijven via de site. Daarnaast leverde de verwerking van inschrijvingen de laatste tijd zoveel extra werk op dat het veel tijd zou besparen wanneer dit automatisch via de site zou kunnen gebeuren. Omdat de inhoud van de site veel aan verandering onderhevig is, moet Voetbalschool Nederland de site zelf kunnen onderhouden.

EduContract heeft een site ontwikkeld waarbij de volgende wensen/eisen van Voetbalschool Nederland zijn meegenomen: